Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Ochrona i Przetwarzanie Danych Osobowych

Polityka Prywatności - zasady

Administrator danych osobowych:

Operatorem sklepu internetowego działającego pod adresem: wactoja.com, oraz podmiotem, który decyduje, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe jest

RICH LIFE Wacław Osiecki
14-220 Kisielice, Leśna 1
NIP: 7441821008

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, skontaktuj się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

-    Adres e-mail: sklep@wactoja.com

 • Adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
14-220 Kisielice, Leśna 1

Informacje dotyczące sposobu pozyskania i przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z klientem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z wactoja.com, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, oraz obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do nas (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z klientem w celach związanych ze świadczeniem wybranych usług.

Przetwarzamy również dane osobowe klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RICH LIFE, którym jest:

 • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników, obejmujące np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością klientów na wactoja.com
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez klienta treściami, kontaktowanie się z klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą klienta – przez e-mail,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych wactoja.com oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
 • prowadzenie badań i analiz wactoja.com, między innymi pod kątem funkcjonalności tej strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi podstawę zawarcia umowy oraz jest niezbędne do jej wykonania. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez klienta produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych. Będziemy przetwarzać dane osobowe klienta do momentu wycofania przez niego zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane osobowe będą zbierane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy kupna / sprzedaży oraz za zgodą klienta w celu przesyłania informacji marketingowych. Aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę będziemy potrzebowali informacji na temat: Imienia i Nazwiska, Adresu E-mail, Hasła, Adresu zamieszkania (w przypadku dostawy). W przypadku klientów zarejestrowanych lub niezarejestrowanych zapisanych do naszego newslettera zbierane będą również informacje dotyczące preferencji zakupowych. Żadne dane nie będą przetwarzane w przypadku klientów, którzy odwiedzają nasz sklep i nie dokonują zakupu na nim.

Jakie są prawa klienta?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych klient może skorzystać gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
 • klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

 • klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte,
 • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być przydatne klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń
 • klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe lub doradcze, wspomagają obsługę użytkowników wactoja.com, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do klienta spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy). Przypominamy, że w każdym czasie klienta ma prawo do usunięcia swoich danych.

 

Czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. Profilowanie danych przez wactoja.com polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych wactoja.com:

-     Adres e-mail: sklep@wactoja.com

 • Adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 14-220 Kisielice, Leśna 1

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl